Politikerne vil ha alternativ plassering for hundeskole. – Bør ikke bygges på dyrkbar mark

Av

Et brev fra landbrukslaget fører til at det vil gå enda en stund før det blir klart om Blindeforbundet får bygge hundeskole på den utpekte tomten på Norderås.