Veteranene Joar (67), Laila (52) og Johan (72) fra Nordby takker for seg i politikken

Av

De som gikk for å stemme i Ås på valgdagen, savnet kanskje noen kjente navn på Arbeiderpartiets stemmeseddel. Og det stemmer. For etter mange år og flere valg stilte verken Johan, Joar eller Laila sine kandidaturer ved dette valget.