Ås skal satse mer på næringspolitikk - NMBU klarer ikke å drive næringsutvikling alene

Ås kommune må spille en mer aktive rolle i den lokale næringsutviklingen, sier Kjetil Barfelt (FrP).