– Det er ikke bare på NMBU det vokser frem ny næring. Vi må se mulighetene i hele kommunen

Jan Ove Rikheim (H) mener det nye Hovedutvalg for næring og miljø må jobbe for flere arbeidsplasser i hele kommunen og ikke bare håpe på at NMBU skal dra lasset.