Naboer fikk ikke medhold i klage på boligplaner i Kjærnesveien

Av

Fylkesmannen får siste ord i saken som gjelder detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18. Det er klart etter at kommunestyret gikk inn for å avvise klagen fra beboere som føler seg berørt av planen.