Disse kan du velge mellom i kommunevalget: – Stemmeretten er ikke en plikt, det er en rettighet

Av

Oppsummeringen fra Ås-politikerne er klar: Sette deg inn i programmene. Hver stemme teller. Det spiller absolutt en rolle hva du stemmer, for selv om enigheten om de store linjene er stor, finnes det klare forskjeller mellom partiene.