Forhandler om makta i Ås – må bli enige om eiendomsskatt

Hele syv partier forhandler om å få til en felles avtale. Om det skal innføres eiendomsskatt på bolig er et sentralt stridstema.