Vannlekkasje på splitter nye Rustad skole til 340 millioner - klasserom stengt

Kun få måneder etter at nye Rustad skole ble tatt i bruk må klasserom stenges av på grunn av vannlekkasje.