Elevene ved Sjøskogen skole lager forestilling mot fremmedfrykt

Inspirerte elever på Sjøskogen skole.

Inspirerte elever på Sjøskogen skole. Foto:

Av

Forestillingen er et samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, Vitenparken og en gresk barneskole.

DEL

SJØSKOGEN: Lærer Anders Kokkvold ved Sjøskogen skole forteller at han fikk gåsehud etter første gjennomkjøring med dans- og musikkgruppen til stede.

– Det var veldig gøy å se at elevene tør å utfolde seg i musikk og dans. Dette blir faktisk mye bedre enn jeg forventet på forhånd, sier Kokkvold.

Anne Horten forteller at lærerne på Sjøskogen skole var usikre da de startet opp prosjektet. Selv kjente hun på frykten for det ukjente, siden hun ikke visste hva hun gikk til.

– Dette var vanskelig, siden man som lærer ønsker å ha mest mulig kontroll. Vanligvis har vi en plan for hva som skal skje, men det hadde vi ikke da prosjektet startet, sier hun.

Tatt med på tynn is

Kulturskolen sitt opplegg handler om å forme veien mens man går, med elevene som medskapere.

– Vi ble tatt med ut på tynn is. Men har vært fint å delta på et prosjektet som formes underveis, fra en idé til forestillingen «Xenophobia». I ettertid ser vi at vi lærere har mye å hente med oss inn i skolehverdagen med erfaringene vi har fått gjennom prosjektet, forteller Horten, som mener det er veldig bra at de har hatt en grunnskole fra Athen med i prosjektet.

– Elevene har fått lære litt om gresk mytologi knyttet til sanser, og frykten for det ukjente. Hellas har også vært en viktig inspirasjonskilde til selve forestillingen. Det er kult å ha med oss en grunnskole fra Galatsi kommune i Athen. Vi ser i dette samarbeidet at vi egentlig arbeider med de samme temaene i begge land, men på forskjellige måter. Vi tenker både likt og ulikt med forskjellig vinkling. Lærerne i Norge har hatt jevnlig kontakt med de greske lærerne underveis, forteller Horten.

Øke bevissthet

Formålet med skoleprosjektet «Xenophobia» er å bidra til økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er fremmed og annerledes. Ordet xenofobi er gresk, og kan oversettes til fremmedfobi, fremmedangst, fremmedfrykt, eller frykt for det som er fremmed eller annerledes.

Danseforestillingen «Xenophobia» spilles av elever ved Sjøskogen skole. Historien er en reise mellom mørke og lyse kunstopplevelser. Den starter med et harmonisk opphold i Hellas, som etter hvert forandres til en fryktsom reise over havet. Danseforestillingen som består av dans, musikk og fotografier laget av elevene, avsluttes med fine møter mellom mennesker.

Bak forestillingen står koreograf og danselærer Rebecca Holm som har hatt ansvaret for koreografi og dansedelen i prosjektet. Sammen med musiker Svein Erik Ånestad og elevene på syvende trinn ved Sjøskogen har hun skapt forestillingen «Xenophobia».

Musikkskolelærer Svein Erik Ånestad ved Sjøskogen skole i gang med prosjektet «Xenophobia» på Sjøskogen skole.

Musikkskolelærer Svein Erik Ånestad ved Sjøskogen skole i gang med prosjektet «Xenophobia» på Sjøskogen skole. Foto:

– Gjennom disse ukene vi har arbeidet med elevene, har vi prøvd ut ulike type bevegelser som er annerledes, både behagelige og ubehagelige. I tillegg har det vært viktig å vise frem dette for de hverandre, sier Holm.

– Under reisen over havet ønsker vi å vise stress og redsel med kroppen. Vi spiller på lys og mørke. Underveis har vi øvd på at de må stole på hverandre. Og det har gått veldig bra.

Egenprodusert musikk

Musikken til forstillingen er egenprodusert av elevene, under ledelse av kulturskolelærer og gitarist Svein Erik Ånestad, som blant annet er kjent fra Ås-bandet Jazzetaten.

– Som hjelp til musikken vi har skapt, har brukt en del elektroniske dingser og «kaos-pader», sammen med trommer, bass, keyboard og gitar. Vi har fulgt sekvensene til koreografien og laget en del musikk som både er skummel og rytmisk. Den rytmiske delen har elevene stor sett laget på egen hånd. Hele musikkdelen er bygget opp lag på lag. Og vil bli spilt live under forestillingen, sier Ånestad.

Musikkskolelærer Svein Erik Ånestad ved Sjøskogen skole i gang med prosjektet «Xenophobia» på Sjøskogen skole.

Musikkskolelærer Svein Erik Ånestad ved Sjøskogen skole i gang med prosjektet «Xenophobia» på Sjøskogen skole. Foto:

Vitenparken

Vitenparken i Ås er del av Sjøskogen-prosjektet. Elevene ved Sjøskogen deltatt på flere undervisningsopplegg som del av møtet med det ukjente. Her har målsettingen vært å ha fokus på ubehaget man kan føle når man blir utsatt for situasjoner der man ikke vet hva som skal skje. Det kan være møtet med ukjent mat, lyd pog syn.

– Vi har også lagt inn spenning og et konkurranseelement slik at elevene lettere kunne utforske den ukjente, forteller pedagogisk leder Aiyana Hudgins i Vitenparken.

Avsluttes med forestilling

Sjøskogen-prosjektet avsluttes med forestillinger på Sjøskogen skole på Vinterbro torsdag 18. februar. Fordi en skole fra Athen er med i prosjektet, har prosjektet mottatt støtte fra det greske private fondet Bodossaki Foundation. Prosjektet er også del av Den kulturelle skolesekken, drevet av Kulturskolen i Ås.

Fakta om Xenophobia-prosjektet

Skoleprosjektet "Xenophobia" bygger videre på Kulturskolen i Åa og Ås internasjonale kultursenter sitt langsiktige arbeid med å være en åpen, flerkulturell aktivitetsarena i Ås, med flere gamle og nye samarbeidsprosjekter. Kulturskolen i Ås har initiert og gjennomført flere slike prosjekter. Sjøskogen-prosjektet er et samarbeid med Sjøskogen skole i Ås, Vitenparken i Ås og skole nr 11 i Galatsi kommune i Athen.

Xenophobia er en serie av kunstfaglige skoleprosjekter initiert av Kulturskolen i Ås. I fjor hadde skolen et tilsvarende samarbeid med Åsgård skole.

Xenophobia-prosjektet er et samarbeidsprosjekt i skjæringspunktet mellom kunstfag, realfag, språkfag, samfunnsfag og formidling. Hovedformålet er gjennom tverrfaglige kunstuttrykk å bidra til økt bevissthet om og reduksjon av frykt for det som er fremmed og annerledes. Ordet som er gresk, betyr oversatt til norsk "fobi for det som er fremmed".

Les mer om Sjøskogen-prosjektet her

Les mer om alle Xenophobia-prosjektene til Kulturskolen

Artikkeltags