Kritiserer nye befolkningsprognoser: – Det haster med å bygge ut Sjøskogen skole

Den nye skolebehovsanalysen for Nordby, Vinterbro og Solberg anslår en svak vekst i antall elever ved Sjøskogen og Nordby. Den prognosen har vi ingen tiltro til, sier flere lokalpolitikere fra området.