NVE fastholder at Lars Juul må betale 150.000 i gebyr for ulovlig hugst i Dalsbekken og Slorene

Lars Juul på Nøstvedt gård har bedt om at vedtaket om overtredelsesgebyr ikke iverksettes før det er utarbeidet en skjøtselsplan. NVE sier nei og opprettholder vedtaket om 150.000 kroner i gebyr for ulovlig hugst langs Dalsbekken og Slorene.