Ønsker ikke å sende lærere fra Ås på etterutdanning for å bli «lærerspesialister»

- Vi bør prioritere å løfte kompetansen til de lærerne som kan miste kvalifikasjonen på grunn av manglende studiepoeng i 2025, sier kommunalsjef for oppvekst og opplæring Ellen Benestad.