Tall fra Utdanningsdirektoratet: 13 skoler i Follo oppfyller ikke kravene i lærernormen. 5 av dem ligger i Ås

Men kommunene sier det står bedre til enn det de sentrale tallene viser.