Legger frem planer for 367 nye boliger på Solberg

Næringsområdet i Grenseveien og Myrfaret kan bli omgjort til boligfelt om planene til Selvaag Bolig blir vedtatt.