Planer for 680 nye boliger kan bli vedtatt i oktober

Planforslaget om 680 nye boliger på Solberg Øst legges frem til siste runde med politisk behandling.