Vil bygge 75 boliger på dette jordet

Follohus Eiendom AS ønsker å bygge ut et jorde på Solberg i Ås med 75 nye boliger, men noen naboer er kritiske.