Ønsker kamp mot svartelistede planter i Ås – dette er ugress av verste sort!

Kommunen bør legge større press på grunneiere som ikke fjerner svarteliste planter (fremmedarter) fra sine tomter, mener biolog Anders Often og MDG-politiker Bengt Gunnar Bengtsson.