Spandabel kunnskapsminister

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

300 000 blanke kroner bladde kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell opp da han ankom Kulturskolen i Ås på onsdag.

DEL

ÅS: Til glade toner fra både lærere og elever ved Kulturskolen, ankom kunnskapsministeren med litt ekstra tykk lommebok, for anledningen.

Sendte søknad

Pengene skal gå til et spesielt prosjekt som skal gjøre kulturtilbudet enda mer inkluderende enn det er i dag.

- Her i kommunen satses det på kultur. Kulturskolen fyller 40 år til neste år, og vi er opptatt av å fornye oss, sa rektor ved Kulturskolen Alexander Krohg Plur.

Han har skrevet en søknad til kunnskapsdepartementet sammen med en prosjektgruppe bestående av Elisabeth Tveter, leder for Bjørnebekk asylmottak, Gøril Steen, rektor ved voksenopplæringen og Grazyna Englund, leder for Ås internasjonale kvinnegruppe. Disse ønsker å gjøre tilbudet på Kulturskolen tilgjengelig for alle.

I søknaden står det blant annet: "I forbindelse med at kulturskolen skal utvikles til et kommunalt ressurssenter, ønsker Kulturskolen i Ås å etabler et utviklingsprosjekt som tar utgangspunkt i de utfordringene kommunen har på det flerkulturelle området"

De skriver videre at Kulturskolens tilbud trekker til seg få innvandrere, og dette vil de nå gjøre noe med.

Kjempeløft

- Vi er entusiastiske og begeistret. Dette er et kjempeløft og en stor inspirasjonsfaktor, sa Gøril Steen som er rektor ved voksenopplæringen.

Selv om det er voksne elever ved skolen hennes, minnet hun om at innvandrere er kulturbærere, og at de voksne ofte er foreldre, så voksenopplæringen er en viktig arena for rekruttering til Kulturskolen. Hun fortalte også at undersøkelser viser at innvandrere er lite representert på tilbudene fra Kulturskolen.

- Her må det informasjon til, pluss økonomi og tilgjengelighet, sa hun.

Arven etter Erna

Grazyna Englund, leder for Ås internasjonale kvinnegruppe, er i utgangspunktet bekymret for innvandrerfamilier som ikke får ta del i de samme aktivitetene som norske barn. Hun pekte på at Kulturskolen gjør et forebyggende arbeid, og at det derfor ikke er økonomien det skal stå på for å få med alle de som ønsker å delta. Så lenge Kulturskolen ikke er lovpålagt for kommunene, så ligger de alltid utsatt til for hogg når sparekniven blir tatt fram i budsjettforhandlingene, minnet hun om.

- Vi sliter fremdeles med arven etter Erna. Mange familier har ikke råd til å sende barna sine til kulturskolen. Jeg skulle ønske det kom mer øremerkede midler til Kulturskolen slik at kontingenten kunne holdes litt nede. Det er en viktig ting å gjøre for å få med flere, sa hun.

Er stolt av kulturskolene

En liten intimkonsert med tre av elevene ved Kulturskolen satt ministeren i stemning, og han lot seg imponere. Det gjorde barna også, av den nokså store pengesummen han la på bordet.

Håper på turer

- Nå kan vi kanskje få komme på litt lengre turer, litt oftere, foreslo Iselin Tilley som spiller fløyte og Karoline Often som spiller trekkspill. Begge har vært elever ved kulturskolen i bortimot tre år.

At tre hundre tusen kroner er mye penger, kunne de begge enes om, og de syntes også at lærerne kunne trenge en påskjønnelse.

- De er veldig flinke, og veldig hyggelige, samstemte de to unge musikantene.

Selma på 13 år spilte fiolin for ministeren, og disse tre barna viste at kulturskolen holder et solid musikalsk nivå.

Stolt av kulturskolene

Kunnskapsministeren roste naturlig nok de tre unge musikantene, og framhevet samarbeidet mellom korpset og Kulturskolen som et foregangsprosjekt.

- Vi har god grunn til å være stolte av kulturskolene, men vi må ikke glemme at de trenger midler, og at disse midlene må gå direkte til skolene, påpekte han.

Artikkeltags