Statsbudsjettet: Forbedrer togtilbudet på Østfoldbanen for millioner

Togtilbudet på Østfoldbanen har fått kritikk i lang tid. I statsbudsjettet er det satt av 392 millioner kroner for å legge til rette for en effektiv omlegging til en ny rutemodell på Østlandet.