– Her bygger SiÅs studentboliger uten å sperre av områder hvor barn ferdes

Av

På vegne at 19 beboere kommer student Karoline Brekke Lauvrak med skarp kritikk av sikkerheten og støynivået i forbindelse med byggingen av studentboliger i Skogveien.