Så høyt sykefravær hadde Ås kommune i 3. kvartal – blant det laveste i Øst-Viken

Av

Det legemeldte sykefraværet for arbeidstagere i Øst-Viken er på 4,6 prosent i 3. kvartal, stabilt fra 3. kvartal 2018. I landet som helhet har sykefraværet økt med 2 prosent til 4,3 prosent.