Vil ha gang- og sykkelvei fra sentrum til Holstad ut til offentlig ettersyn

Av