Glemt noe på Oslo S? Du vil ikke tro hva folk glemmer på stasjonen

Nettavisen ble med inn på hittegodskontoret på Oslo S.