Ønsker fotgjengerovergang etter flere nestenulykker

Studenttinget og NMBU ber om at det etableres en fotgjengerovergang over Kongeveien ved Ås kirke.