Reagerer på trafikanter etter innføring av lysregulering: – Biler stopper på grønt. Fotgjengere går over på rødt

Av

Flere måneder etter at lysreguleringen av fotgjengerovergangen over fv. 152 ved Ås videregående skole ble etablert, er det mange som ikke forholder seg til de nye reglene.