Disse trafikkulykkene er de mest utbredte i Follo

Av

Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger med form som et egg. Det viser en omfattende studie av 2247 kurver på riks- og fylkesvegnettet i Follo.