Hund drept av ulv i Østmarka

Statens Naturoppsyn er ikke lenger i tvil.