HTM uenig med Rådmannen: - Må søkes dispensasjon for å bygge brakkerigg på ballplass i Skogveien

Av

SiÅs vil anlegge brakkerigg på Klosterløkka på Kaja under bygging av nye studentboliger. HTM stemte torsdag kveld for at det må søkes dispensasjon for å gjennomføre planene.