Mange med høy utdanning blant stemmeberettigede i Ås

Av

Ås kommune kommer meget bra ut på SSBs måling av utdanningsnivå blant innbyggere med stemmerett.