ÅS: Alt dette stilte Ås videregående skole opp med onsdag, på samenes nasjonaldag

- Fantastisk at skolen gjør dette. En slik dag har høy læringsverdi for oss, sa Martin Forsberg fra 3STC.

Har sansen for samisk kultur

Sammen med Adrian Bergan fra samme klasse kikket han på de klassiske, samiske nyttegjenstandene som var stilt ut på biblioteket.

Filmen Veieviseren, som ble vist i auditoriet, hadde begge guttene sett før. De mente begge at dette viste en autentisk versjon av samenes hverdag, som de begge synes er interessant.

- I filmen får vi se hvordan integreringsprosessen har vært for samene inn i det norske samfunn, fra 1800-tallet og til i dag, forteller Forsberg.

Mener samene har det bedre i dag

Bergan mener mye tyder på at samene i dag møter større forståelse og respekt enn de gjorde tidligere.

- Det virker som om befolkningen er mer opptatt av den samiske kulturen nå enn før. At antall medlemmer i sametinget er økende, sier jo litt om akkurat det, påpeker han.

Forsberg trekker fram sjamanene, som har en helt spesiell plass i den samiske kulturen.

- Vi har en urbefolkning her i landet, som har en spennende og spirituell side som jeg synes det er interessant å få vite mer om, sa han.

Foredrag

I løpet av dagen fikk elevene høre foredrag om samisk kultur ved Heidi Haaker, som er sametingsrepresentant, og et foredrag om fornorskingspolitikk: ‘’hva og hvorfor, og konsekvenser av denne i dagens samfunn’’, ved Beathe Lille, avdelingsleder norsk og idrettsfag på Ås videregående skole.

Hun stilte i klassisk samedrakt denne dagen, og alle gjenstandene som ble stilt ut, kom fra hennes eget hjem.

Samiske røtter

Bestemoren min kom fra Tana, så jeg har mulighet til å melde meg inn i det samiske mantallet. Og det skal jeg sannelig gjøre, sier Julie Derås Pettersen.

Hun bor i Ås, og forteller at hun er stolt av den samiske bakgrunnen sin.

- Veldig bra dag dette, og ærerikt, slår hun fast.

Litt uvant musikk

To av de elevene som var med å lage utstillingen, var Andrea Olstad og Annette Sandersen, begge fra 1SFA. De laget en musikkvideo som ble spit inne i en av lavvoene.

- Det er uvant med samisk musikk. I joiken bruker de lyder i stedet for språk, og det er jo ikke vi vant til, sier Olstad.

Den samiske musikken er så uvant for de to jentene at de ikke helt kan svare på om de liker den eller ikke.

- Men den er i hvert fall ikke stygg, slår Sandersen fast.