ÅS: Leder i den ultranasjonalistiske organisasjonen Vigrid, Tore Tvedt, la søndag ut en åpen e-post til Ås Avis på nettsidene vigrid.net.

Bakgrunnen er en artikkel i avisa om en utstilling på D6 i slutten av januar 2014.

"Det som var, Er" var enutstilling til to kunstnerbrødre, fotografen Tor Simen Ulstein og forfatter Geir Stian Ulstein, som inneholdt sitater og fotografier tatt i konsentrasjonsleire under andre verdenskrig.

Herman Kahan (88), som overlevde Holocaust, var med på utstillingen som tidsvitne. Hans historie er fortalt i boken "Ilden og Lyset", som Kahan har skrevet sammen med forfatteren Knut M. Hansson.

- Passer med "Heil Hitler"

"Vedrørende artikkel i Ås Avis den 27. januar 2014 med tittelen "Herman Kahan (88) overlevde HoloCa$h". (Jeg foretrakk riktig skriving av jødeløgnen om de 6 millioner som aldri ble utryddet av tyskerne). En artighet er at (88) i Nazikretser er en kode for "Heil Hitler". Passer egentlig glimrende til artikkelen", skriver Tvedt på Vigrid sine nettsider og i e-post til Ås Avis.

Han skriver at han lånte boka om Kahan etter å ha lest artikkelen om utstillingen i Ås Avis.

"Innholdet i boken forbauset meg ikke, men var helt i tråd med flere andre eventyrfortellinger jeg har lest om jødenes opphold i de tyske interneringsleirene under den 2. verdenskrig. Boken til og om Herman Kahan skiller seg dog ut fra de fleste andre ved det at den virker som rent oppspinn", skriver Tvedt.

"Jeg tror med andre ord at Herman Kahan har diktet opp det hele basert på andres eventyr, latrinerykter og antitysk hatpropaganda. Det er faktisk skremmende å lese hvor mye hat det oser ut av boken til Herman Kahan, men det regnes jo som typisk jødisk å være en uforsonlig hater som "Aldri glemmer - Aldri tilgir" slik jødeskriftene pålegger dem", skriver Tvedt.

"Dere i Ås Avis bør skjerpe dere slik at dere ikke faller som lettlurte Goyims for jødisk Chutzpah neste gang", avslutter Tvedt

(Goyims refererer til ikke-jødiske stater og Chutzpah er et negativt ladet ord som betyr fordømmelse, sinne-red.)

Straffedømt

Tvedt er tidligere dømt til betinget fengsel for brudd på rasismeparagrafen etter uttalelser om jøder og afrikanere. Han er også dømt for vold mot en 14 år gammel jente og for brudd på våpenloven.

I mai 2006 ble det klart at Tvedt ville bli tiltalt etter rasismeparagrafen, med en strafferamme på to års fengsel. Påtalemyndigheten brukte nesten tre år på å vurdere om Tvedts uttalelser i VG 14. juli 2003 var rasistiske. Ha sa bl.a.:

"Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut."

Tvedt ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett 15. mai 2007. I desember 2007 kom Høyesterett fram til at frifinnelsen i lagmannsretten bygger på feil rettsanvendelse, og at frifinnelsen derfor måtte oppheves.

I mai 2008 ble Tvedt av Høyesterett idømt 45 dagers betinget fengsel.

Tvedt vitnet også i saken mot Anders Behring Breivik, på forsvarets side.

- Vanskelig å ta på alvor

Geir Stian Ulstein, forfatter av sitatene på utstillingen på D6, synes det er vanskelig å ta på alvor at noen velger å avvise at grusomhetene i tyske døds- og konsentrasjonsleire fant sted.

- På en måte gir det tittelen på utstillingen vår – Det som var, er; – en dimensjon vi ikke tenkte oss. Vi antar at påstandene som settes frem, kun er for å provosere, at de uttales mot bedre viten. Det er vanskelig å gå inn i en diskusjon med de som nekter å ta innover seg virkeligheten, sier han.

Han og broren, Tor Simen Ulstein, fotografen som har tatt bildene til utstillingen, vokste opp med en bestefar som satt i konsentrasjonsleir, og som møtte de få som ble evakuert i live fra dødsleirene i øst.

- Vi har pratet med fanger som har sittet i leire der massedrapene fant sted. Leirene står der, tyske dokumenter og utallige øyenvitneskildringer finnes. Det er vanskelig å forstå at det faktisk kan være en nisje for de som benekter virkeligheten, avslutter han.