Flertallet i Viken vil oppløse Viken - Solveig Schytz (V) er bekymret for at dette vil føre til at viktige prosjekter blir satt på vent

Presenterer politisk plattform for rødgrønt storfylke. Etter det flere medier erfarer, går det mot at det ikke blir noe av det ny storfylket.