Lei av forsøpling og tyverier utenfor Vinterbro-senteret – ansatte blir truet på livet

Frustrerte naboer klager på det som minner om en søppelfylling bak Vinterbrosenteret. Senterledelsen beklager.