127 nye bedrifter i Ås første halvår

Av

Målt opp mot gjennomsnittet i Norge, så har det vært en bra utvikling på antall nyetableringer i Ås kommune de seks første månedene av 2019.