Selger i Follo-firma skrev falsk ordre for å få opp salgstallene sine

Av

Salgstallene var ikke pene. For å bøte på det, lagde selgeren en fiktiv ordre der et firma angivelig leaset fire renholdsmaskiner til nærmere 170.000 kroner. I stedet for å levere maskinene, beholdt han dem selv.