Økonomien i Ås kommune er ute av kontroll

ETTERLYSER ØKONOMISK STYRING: Økonomien i Ås kommune er ute av kontroll, skriver Nils H. Sopp.

ETTERLYSER ØKONOMISK STYRING: Økonomien i Ås kommune er ute av kontroll, skriver Nils H. Sopp. Foto:

Av

Årsmeldingen for 2019 tegner et dystert bilde av den økonomiske situasjonen i Ås Kommune.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Regnskapet skal behandles senere av våre folkevalgte, men de økonomiske resultatene som presenteres i Årsmeldingen 2019 for Ås Kommune er skremmende lesing. For å ta det positive først; driftsinntektene har utviklet seg positivt og er 77 millioner høyere enn det man budsjetterte med i det opprinnelige budsjettet. Nesten 47 millioner av denne økningen kom etter revidering av budsjettet.

Kostnadssiden er derimot et sorgens kapittel. Siden budsjettet for 2019 ble vedtatt av kommunestyret 12.12 2018 og frem til fremleggelsen av Årsmeldingen 2019 har kommunen hatt en økning med 207 millioner, og av disse er 102 millioner kommet siden budsjettrevisjonen 2019. Noen få måneder tidligere, 23.10.2019 skriver rådmannen i sin innledning til 2. tertialrapport 2019, at: «Økonomisk styrer vi mot et netto driftsresultat på ca 1%. Noen enheter har utfordringer, men helheten skal jobbe for å tilpasse driften mot 0.» Ved behandlingen av budsjettreguleringene etter 1.terial 2019 la rådmannen opp til at nye behov stort sett skulle dekkes innenfor rammene av budsjettet og økningene finansieres gjennom økt skatteinngang. Videre ble det understreket at virksomhetene «..må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert».

Nå er ikke regnskapet endelig og heller ikke revidert, og fasiten enda ikke klar. Samtidig må man ikke være verken revisor eller siviløkonom for å forstå at noe helt fundamentalt har gått galt. Det er ingenting i samfunnet generelt eller Ås kommune spesielt som kan forklare at situasjonen kan endre seg så dramatisk fra 23.10.2019 og frem til regnskapsavslutning, så forklaringene må finnes i hvordan kommunen forvalter seg selv. Om man går litt bak tallene i Årsmeldingen 2019 så blir bildet urovekkende. At området Helse og Sosial siden revidert budsjett kan øke med over 30 millioner og skolebudsjettet med 6 millioner, bærer ikke bud om en administrasjon med særlig styring og oversikt. Bortsett fra på noen ganske få områder er alle avvikene større enn 1 million kroner og kun 2 områder har mindreforbruk. En sjokkartet økning i Eiendom og Forvaltning på 19,2 millioner kroner skyldes i hovedsak at kommunen har oppdaget at leiekostnadene for modulskolen ikke er investering, men drift og derved må bokføres over driftsbudsjettet. Hovedinntrykket av resultatet står jo i et skarpt relieff til Rådmannens understrekning av stram budsjettoppfølging fra november 2019.

Offentlige budsjetter er vedtatte styringsdokumenter og skal følges. Derfor er budsjettprosessen så uendelig viktig for at politikernes vedtak skal treffe så godt som mulig for kommende budsjettperiode. Grunnlaget som legges frem fra rådmannen og administrasjonen må alltid være så korrekt og grundig som mulig. Det er derfor vanskelig å forstå hvordan det kan gå så til de grader galt, på så kort tid og med så store konsekvenser som Årsmeldingen 2019 beskriver.

Den videre behandlingen av kommunens regnskap for 2019, når det foreligger i revidert og endelig versjon kommer opp til behandling senere i år. Den politiske behandlingen vil nok avdekke mer om bakgrunnen for dette resultatet, men om fasiten ikke avviker for mye fra det som er lagt frem i Årsmeldingen 2019 så må det få konsekvenser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken