Ordfører Nordal med krass kritikk av Bane NOR: – En særdeles dårlig og klønete planprosess

Bane NOR ber Samferdselsdepartementet om å lage en statlig regulering av togparkeringsanlegg og nytt jernbanespor gjennom Ås. Kommunestyret i Ås blir parkert på sidesporet.