Ordføreren lover å hoppe i havet om nok Åsfolk blir digitale bøssebærere

Ola Nordal er klar til å ofre seg om 180 personer i Ås kommune oppretter digitale innsamlingsbøsser for TV-aksjonen.