Gå til sidens hovedinnhold

Østre linje og togparkering: Ta ansvaret for en bedre løsning!

Topp-politikerne Anne Kristine Linnestad (H), Ida Lindtveit Røse (KrF) og Solveig Schytz (V) skrøt i ØB 17. mars over hvor mye bedre togtrafikken skal bli med ny avgrening av Østre linje og togparkering. Men det skisserte prosjektet, som vil koste flere milliarder kroner, er dessverre både unødvendig, dyrt og dårlig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avgreningen med et parkeringsanlegg for 30 togsett vil ødelegge 300 dekar natur og opptil 200 dekar dyrka mark av svært høy kvalitet. Dette medfører tap av matproduksjon tilsvarende 200 000 brød per år så lenge vi lever her. Østensjøvannet naturreservat vil bli omringet av tekniske anlegg.

Gode alternativer ble presentert i Ås Avis den 11. februar. Disse er bedre for natur og matjord, og kan gi fire minutter kortere kjøretid på Østre linje, mot ingen endring for Bane Nors alternativ. Kostnadene er dessuten lavere. Et alternativ med de første 3,5 km i fjelltunnel fra Follobanen til Ellingsrudåsen vil gi økt kapasitet og kan også være begynnelsen på en reell høyhastighetsbane mot sør. Et annet alternativ, som bare endrer noen spor på Ski stasjon, men bruker dagens Østre linje, kan fungere også noen år etter at ruteplan 2029 er innført.

Bane Nors prosjekt resulterer i en gammeldags lavhastighetsbane som vil være uegnet for raskere tog.

Bane Nor har systematisk kjørt over lokalpolitikerne i denne saken. Ønsket om gode alternativer helt under bakken er ignorert. MDG Ås foreslår at de nevnte politikerne trekker i nødbremsen og snakker med sine partifeller i Stortingets transportkomité. De kan nå rette opp i dette ved behandlingen av Nasjonal Transportplan i medio juni.

Hvorfor gå for et så suboptimalt prosjekt når det finnes billigere og bedre løsninger? De gode alternativene må tas med i konsekvensutredningen.

Kommentarer til denne saken