I årevis har folk i Ås fortalt hverandre at man ikke bør bade i Årungen. Det overrasker derfor kanskje mange når vi her forleden kunne lese i Ås Avis at badevannet nå er det beste der kommunen gjør målinger.

Både på Breivoll og på Kjærnes er badevannet «mindre godt egnet» mens det i Årungen er god badevannskvalitet. Dette er egentlig ikke noe nytt under sola. Ikke siden 2007 har målingene i Årungen vist verdier av blågrønnalger over grenseverdiene. Men når mange rundt oss sier det samme om og om igjen, har vi mennesker en tendens til å tro på det vi hører, uavhengig av om det er sant eller ei.

I løpet av den tiden Årungen har vært unngått som annet enn roarena, har det derfor heller ikke blitt lagt inn en innsats for å opprette en offentlig badeplass ved Årungen. Kommuner over hele landet legger ofte til rette for dette, men i Ås fortoner det seg motsatt. Ås kommune har et skilt oppe ved Rostadion der det står at bading frarådes. Burde vi ikke snu på det snart?

Ta ned skiltet og heller gjøre jevnlige målinger. Da kan man sette opp midlertidige skilt, dersom blågrønnalger eller bakterier (mot formodning) skulle komme tilbake. Ås kommune både kan og bør drive aktiv myteknusing for Årungen. Årungen er dessuten innenfor sykkelavstand både fra Vinterbro og Ås. Å bruke Årungen mer, er et miljøtiltak i praksis. Vi trenger ikke lenger kjøre bil for å ta en lokal badetur. Jeg er også overbevist om at vi bryr oss mer om natur som vi har et forhold til. Badevann er natur.

Her om dagen var Årungen overraskende klar. En abborstim svømte forbi, jeg tror det var nærmere tre meter siktedyp. Det er ikke gitt at Årungen holder seg slik. Vannet trenger engasjement fra innbyggerne, og at vi kontinuerlig jobber for å bedre vannkvaliteten i en verden der klimaendringer gjør været varmere, villere og våtere. Kinnsåsen kan bli en perle for Ås' innbyggere. Kollen er omgitt av vann i to av fire himmelretninger. Først bør vi avlive Årungen-myten og få frem siste oppdaterte kunnskap; kommunen bør rett og slett friskmelde Årungen. Deretter bør vi etablere en badeplass.

Det kan ryddes søppel og legges til rette så man får lettere tilgang til vannet, kanskje med sandstrand, ny brygge og eventuelt flytebrygge. Årungen Badeklubb har allerede engasjert seg og løftet paller og skrot ut av vannet, og felt trær som hang over båthuset. Med enkle midler kan man her etablere en slik badeplass. Kanskje får man til å lage en badstu i det gamle båthuset, drevet av en venneforening av Kinnsåsen. Dette kan bli et sted til glede for store og små i hele kommunen. Med det håper jeg dette blir en god sommer for alle i Ås. Og gjerne med et forfriskende bad i Årungen. Martin LøkenGruppeleder Ås MDG