– Vi ønsker å sørge for at kontanter som betalingsmiddel er og skal være et reelt alternativ for alle, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Får politisk støtte

Et formål med Sps forslag, som får politisk støtte, er at den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter ikke skal fjernes.

Høyres landsmøte har vedtatt å sikre retten til å betale med kontanter, mens Arbeiderpartiet «lever godt med å bruke kontanter som betalingsmiddel i Norge», ifølge stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap).

Dermed er det flertall på Stortinget, uavhengig av høstens valgresultat, for å sikre retten til å betale med kontanter. Også flere fylkeslag i Frp har varslet kamp for å bevare mulighetene for å betale med kontanter, men det er vårens landsmøte som vedtar partiprogrammet.

– Det er flere hensyn som vi ønsker å ta, deriblant retten til å være anonym og det faktum at det er mange eldre som sliter og synes det er enklest å betale med kontanter. Dessuten kan ingen bli sjokkerte når de digitale betalingsløsningene stopper opp. Det skjer og vil skje igjen, understreker Pollestad.

Må inkludere alle

Sps forslag om å opprettholde kontanter som et tvunget betalingsmiddel er basert på personvernet, samfunnsberedskapen og forbrukernes valgfrihet.

– For kino- og busselskaper samt butikkjeder kan det være fristende å ta til orde for et kontantløst samfunn. Men vi må inkludere alle og sikre at retten til kontanter som betalingsmiddel også utgjør hele befolkningen, sier Sp-politikeren.

Partiet vil også at man skal slippe å betale gebyr for innskudd og uttak av kontanter i og til bank der man er kunde.

– Hvis Stortinget mener alvor og lytter til rådene fra Datatilsynet, Finanstilsynet og Norges Bank, bør mange av forslagene våre få flertall. De som stemmer imot, må tørre å si at de vil ha et kontantløst samfunn. Da har de i så fall en dårlig sak, sier han.

Mindre sårbart

Truls Wickholm sier at Ap ikke har beveget seg ned på detaljnivået til Sp-forslagene, men at partiet ikke ønsker å gå like langt som statsminister Erna Solberg (H) gjorde tidligere i år.

Da slo Solberg fast at den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter skal fjernes innen 2020 for at det skal bli et kontantløst samfunn innen 2030.

– Kontanter gjør et digitalt samfunn mindre sårbart, mener Geir Pollestad. (ANB)

Sps forslag om kontanter

  • Stortinget ber regjeringen sikre retten til å betale med kontanter.
  • Stortinget ber regjeringen påse at alle forbrukere skal kunne foreta oppgjør med kontanter hos alle offentlige virksomheter i Norge.
  • Stortinget ber regjeringen påse at alle forbrukere skal kunne foreta oppgjør med kontanter ved ethvert oppgjør for tjenester som ytes av offentlige virksomheter i Norge.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at forbrukernes rett til å foreta oppgjør med kontanter i medhold av finansavtaleloven § 38 blir ivaretatt.
  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag til innskjerping og presisering av finansavtaleloven § 38, slik at forbrukerens rett til å foreta oppgjør med kontanter styrkes.
  • Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak for Stortinget om kontanter som betalingsmiddel i Norge, herunder utvikling i tilgjengelighet for forbrukerne og bankenes gebyrpraksis, samt hvilke konsekvenser det vil kunne ha for personvern og samfunnsberedskapen dersom kontanter fjernes som tvungent betalingsmiddel i Norge.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere å innskjerpe bankenes plikt til å motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter.
  • Stortinget ber regjeringen endre regelverk slik at man skal slippe å betale gebyr for innskudd og uttak av kontanter i og til bank der man selv er kunde.