Politikerne i Ås må sette naturmangfold høyere på agendaen!

ØNSKER STERKERE FOKUS PÅ NATUR I ÅS: Kristine Lien Skog (SV)

ØNSKER STERKERE FOKUS PÅ NATUR I ÅS: Kristine Lien Skog (SV) Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I dag er det den internasjonale miljødagen, og fokus er rettet mot bevaring av naturmangfold. Det er ikke uten grunn. Det gjelder både deg og meg, det gjelder de politiske valgene i kommunen vår, og det gjelder framtida til hele kloden.

FN leverte i fjor en stor forskningsrapport som viser at tap av naturmangfold er en like stor trussel som klimaendringene. Vi klarer ikke bekjempe fattigdom, sult og sykdommer uten å gjøre noe drastisk for å snu tapet av naturmangfold. Biedøden som truer matproduksjon og planteliv har heldigvis fått mange til å åpne øynene.

Arealendringer er en av de viktigste årsakene. Viktige leveområder for planter og dyr blir bygget ned eller endret. Arealendringer er den viktigste årsaken til at hele 90 prosent av de truede artene i Norge, er truet i dag.

FNs rapport peker på at det ikke er for sent. Byplanlegging, bedre arealforvaltning og restaurering av natur er det viktigste grepet for å stanse at arter dør ut. Det er dermed en av de viktigste virkemidlene for naturmangfoldet i Norge.

Dersom Ås skal være foregangskommune på miljø, må vi for eksempel forsikre oss om at konsekvensutredningene er gode nok til å si ja eller nei til et prosjekt. Vi må også stille krav om tilpasninger for å ta vare på naturverdier- som grønne tak, pollinerende planter, bekkeåpninger og grønne soner for vilt og andre arter som trenger det. Dette skal vi følge opp i Hovedutvalg for næring og miljø (HNM).

Derfor er det svært trist at det i Ås kommune ikke er lagt til rette for at planutvalget (HTP) kan få tilstrekkelig råd fra miljøutvalget (HNM) i plansaker. Det er to grunner til at dette ikke er mulig i dag. For det første har HTP endret møtedag, slik at det nå bare er en dag mellom de to utvalgsmøtene. Dette gjør det tidsmessig veldig vanskelig. Endring av dag ble vedtatt på tross av enstemmig anmodning fra miljøutvalget om å ikke gjøre det. For det andre refererer leder i planutvalget ikke til vedtak fra miljøutvalget når de får samme sak opp til behandling. Det siste, og mest bekymringsfulle, er at Arbeiderpartiet, Høyre og Frp sammen kan få flertall for å fjerne punktet i reglementet om at miljøutvalget skal vurdere miljøkonsekvenser i relevante reguleringssaker.

Dette er i strid med den politiske plattformen vi skrev under på med samarbeidspartiene. Her heter det at vi skal videreføre og styrke miljøutvalget i kommunen.

Hva betyr dette? Og hvorfor er det viktig på verdens miljødag? Det er mange eksempler som viser hvor partiene i Ås står i miljøspørsmål, også i saker som gjelder naturmangfold. Det er derfor avgjørende hvilket parti og hvilke personer du stemmer på om du vil bruke din stemme for å styrke naturmangfoldet. DET er viktig å minne hverandre på nettopp i dag. La oss håpe naturmangfoldet får den plassen den fortjener i plansaker om vi skal redde kloden vår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken