Utsetter planene om nytt tjenestebygg til 145 mill. – Vi er virkelig bekymret, sier Utdanningsforbundet

Av

Ås kommune leier kontorarbeidsplassene flere steder i sentrum der leieavtalene nærmer seg utløpsdato. Nå er spørsmålet om kommunen skal bygge selv eller inngå nye leieavtaler.