Gå til sidens hovedinnhold

Populær restaurant legges ned når lokale utbyggere kjøper denne eiendommen på Nesset

I det stille har Stiftelsen Byggfag jobbet for å selge Tømrernes feriehjem på Nesset i Ås. Nå mangler bare styrets velsignelse før kjøpekontrakten er i boks. De nye eierne er to utbyggere fra Follo.

For abonnenter

NESSET: Det er utfordrende siden Tømrernes feriehjem på Nesset var nettopp det - feriehjem for tømrere og deres familier. Eiendommen Bæk ble kjøpt av den gamle tømrerforeningen i 1938. Den gang var eiendommen i overkant av 500 mål. Senere er over 70 hyttetomter utparsellert og bygslet bort. Etter hvert ble hyttetomtene solgt, skriver ØB.

– Det som stiftelsen har igjen av areal, utgjør rundt 190 mål, forteller Egil Mongstad, tidligere leder i Tømrer- og byggfagforeningen og Stiftelsen Byggfag, nå styremedlem i stiftelsen med ansvar for prosjektet.

Stiftelsen er en ideell stiftelse som skal ivareta medlemmene i byggfaggruppene i Tømrer- og byggfagforeningen. Bæk består av hovedbølet der først Kafé Noi og nå Chillin Thai restaurant holder hus, i tillegg til en rekke andre bygninger som utgjør tunet på eiendommen. Bæk har også båthus og brygge nede ved Bunnefjorden. Restauranten bekrefter på sin Facebook-side at driften legges ned for godt i slutten av oktober.

– Vi skal selge alt, erklærer Mongstad.

Mindre og mindre brukt av medlemmene

For rundt 15 år siden ble bygningene rundt tunet som var i ferd med å falle sammen, oppgradert og Bæk kurs- og fritidssenter etablert. Det var mye jobb som i liten grad kom medlemmene i Tømrer- og byggfagforeningen til gode.

– Da vi ikke fikk til kurs- og fritidssenteret, fant vi ut at det ikke var noen mening i å sitte og administrere noe som ble mest brukt av utenforstående. For oss som fagforening hadde ikke området stor betydning lenger, og vi har leid det ut siden 2005-2006, forklarer den tidligere lederen av Tømrer- og byggfagforeningen.

I 2014 startet arbeidet med å omregulere Tømrernes feriehjem, og allerede da var tanken å selge eiendommen.

– Så det har tatt sin tid. Å omregulere et slikt felt er en omstendelig prosess, og som har kostet oss mye penger, opplyser Mongstad.

Kjøper: DS Follo AS

Stiftelsen sendte ut følere til store og kjente utbyggere som Obos og USBL, men det er bare en utbygger som har vært i forhandlinger om kjøp av Bæk.

– Nå er vi i ferd med å lande en salgskontrakt med DS Follo AS, forteller Mongstad.

DS Follo har forretningsadresse i Frogn og ble stiftet i 2017. Bak selskapet står Jan Dante, som blant annet eier eiendommen i Åsveien der Power og Europris er leietakere, og Richard Slåke i Frogn.

– Vi har gått noen runder med flere, men ikke fått noe konkret forslag til avtale fra noen andre enn DS Follo AS.

Kjøpesummen avhengig av utbyggingsgrad

– Hva må dere betale for eiendommen som fremdeles går under navnet Tømrernes feriehjem?

– Det har jeg ikke lyst til å gå så mye inn i, for det er en delt avtale. De betaler et beløp ved inngåelse av kjøpekontrakten, og så betaler de en fast sum for hver kvadratmeter som blir bygget ut. Så sluttsummen vet vi faktisk ikke, påpeker Mongstad.

Denne uka ble avtaleutkastet sendt ut til styremedlemmene i Stiftelsen Byggfag. Godkjenner de avtalen, blir det skrevet kontakt med DS Follo innen 15. november. Da går opsjonsavtalen ut.

Ruster opp hytter på Fagerfjell

– Har Stiftelsen Byggfag noen planer for pengene som kommer inn gjennom salget?

– Ja, det har vi. Vi er en ideell stiftelse som ligger under Lotteritilsynet, og som skal jobbe til det beste for medlemmene i Tømrer- og byggfagforbundet ved å gi støtte til ferieboliger, utdanning og sosiale sammenkomster. På Fagerfjell oppe i Numedalen har vi noen hytter som skal rustes opp for medlemmene av foreningen.

Innsigelse fra Statsforvalteren

Med salget av Bæk overlater Stiftelsen Byggfag omreguleringen av det som en gang var Tømrernes feriehjem til de nye eierne. Siden 211 har dette feltet vært en hensynssone, det vil si at det kan omreguleres til boligformål. Politikerne i Ås ha sagt ja til omregulering, mens Statsforvalteren i Viken har satt foten ned. Til det siste har lederen av stiftelsen noe på hjertet han bare må få sagt.

– Det bor rundt hundre familier på feltet. Og det er ingen politikere i Ås som kommer til å gå inn og kaste ut hundre familier og si til dem at de ikke får lov å bo der. Innsigelsen fra Statsforvalteren er basert på en illusjon om å beholde dette som et hyttefelt, erklærer Egil Mongstad i Tømrer- og byggfagforbundet.

Han trekker frem at veiene i feltet er bratte og underdimensjonert, og helt uegnet for vinterbruk.

– Vårt prosjekt innbefatter en ny vei over Askehaug.

Kommentarer til denne saken