Rådmannen vil kutte to valglokaler i Ås

Antall valgkretser og stemmelokaler i Ås kommune kan bli redusert fra seks til fire.