Reagerer strenge regler for besøk på sykehjem - Vi har null smittetilfeller. Det viser at strategien virker

Flere reagerer på de strenge besøksreglene på Moer sykehjem. Men smittetallene viser at strategien virker.