Rekordsterk boligprisvekst i juni. Så lang tid tok det å selge en bolig i Ås. Dette var kvadratmeterprisen

Boligprisene steg med 2,2 prosent i juni 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,6 prosent. Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden.