Gå til sidens hovedinnhold

Respekt for eiendomsrett eller allmenn bruksrett

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Einride Berg er administrerende direktør for SiÅs (Studentsamskipnaden i Ås) og leder nå Hovedutvalget for teknikk og plan (politisk) i Ås kommune. Jeg klaget 23. mars i 2019 til fylkesmannen på at SiÅs hadde fått plassere brakkerigg for Studentbyen i Skogveien, på friområde ved Utveien.

Berg hevder i Ås avis 4.j anuar2020 at jeg begrunnet klagen med «... viktig at utbyggerne ikke benytter arealer som ikke er deres."

. Respekt for eiendomsrett

Det står ikke i klagen hvor det står: «Friområdet sør for Utveien er et leke- og rekreasjonsområde, og er klassifisert som et A-område (jfr. A, B og C-klasse). Det er et bearbeidet lekeareal som brukes som fotballbane mm. Det eies av NMBU og holdes vedlike av velforeningen.»

Einride Berg (Ap) mener at jeg ikke har respekt for eiendomsretten. Det har han delvis rett i, da jeg er imot at eiendomsrett reduserer bruksrett. Almen bruksrett har stått sterkt i Norge. Den ble lovfestet av Magnus Lagabøter (konge i Norge 1263-80). Men står i dag under press fra ny-liberal kapitalistisk ideologi i partier på høyresiden i norsk politikk.

Kommentarer til denne saken