Richard Strand (82): – Ås er heldigvis fremdeles en relativt fredelig bygd, litt i bakevja i forhold til de bynære kommunene