Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt natt til tirsdag.

Ved 7-tiden betegnet riksmekler Mats Ruland overfor NRK meklingen som vanskelig. Han mekler i statsoppgjøret.

– Det er en del punkter vi ikke har klart å finne løsning på ennå, sier han.

Rundt en time før fristen gikk ut ved midnatt sa Ruland at han ikke regnet med at partene ville bli enige før fristen og at meklingen ville fortsette utover natten.

Det mekles også videre i kommuneoppgjøret. Også her beskriver mekleren det som vanskelige meklinger, men at de er konstruktive. Blir det streik blir også Vestby kommune rammet. 39 ansatte er varslet at vil gå ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Meklingene omhandler lønnen og arbeidsvilkårene til flere hundre tusen ansatte sentralt i stat og kommune samt en egen mekling kun for Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

* Nesten 3.500 statsansatte er klare til å streike fra tirsdag morgen hvis kravene deres ikke blir møtt. Departementer, politiet, toll og skatt blir rammet. Over 41.000 ansatte i staten omfattes av tariffavtalene det forhandles om.

* Rundt 10.000 arbeidstakere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret, som kan ramme barnehager, skoler og tjenester over hele landet. Det forhandles om tariffavtalene til rundt 450.000 kommuneansatte, fordelt på 370.000 årsverk.

* Ansatte i Oslo kommune forhandler separat. Her omfatter det første streikevarselet snaut 1.700 arbeidstakere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.